קופות גמל

קופת גמל מהווה אפיק חיסכון לטווח הארוך עבור עצמאים ושכירים. קופת הגמל מאפשרת למשקיעים בה לחסוך כסף שיוכל לשמש אותם בהמשך כמקור הכנסה לאחר פרישתם.
כאשר ישנן מספר קופות גמל שונות, ביניהן: קופת גמל קלאסית, קופת גמל שנפתחה לאחר 2008, קופת גמל לפי תיקון 190 ועוד קופות גמל נוספות עליהן נרחיב מולכם במידת הצורך.

החיסכון של שכירים ושל עצמאיים עובד באופן שונה: חיסכון לשכירים יתבצע באמצעות המעסיק המשתתף יחד עם העובד בהפקדות החודשיות, ולעומת זאת, על העצמאי יהיה להפקיד את הכספים בעצמו בלבד.

יש לציין שהכספים שנצברים בקופה ומנוהלים במקצועיות ובמסירות יוכלו להניב עבורכם תשואות לאורך השנים, זאת באמצעות השקעת הכספים הייעודיים במגוון מסלולי השקעה בעלות רמות סיכון, אותם נבחר בהתאם לצרכים ולמטרות שלכם, ובכך יתאפשר לכם להגדיל משמעותית את החיסכון שצברתם.

מה ההבדל בין קרן פנסיה לקופות גמל?

ההבדל בין קרן פנסיה לקופות גמל הוא המרכיב הביטוחי. קופת גמל אינה נותנת מענה ביטוחי, לעומת קרן פנסיה. לעיתים אין צורך בביטוח וכאן קופת הגמל באה לידי ביטוי.

בין מגוון המסלולים, נוכל להבחין בין שתי הקבוצות העיקריות הבאות:

  1. מסלולים תלויי גיל – מסלול השקעה המותאם לגילכם. ככל שעולים בגיל, רמת הסיכון יורדת. ישנה חשיבות רבה למסלול ההשקעה אותו תבחרו.
  1. מסלולי אפיקי השקעה ספציפיים – כמו אג"ח מדינה, אג"ח שקלי, עוקב מדדי מניות ועוד.

לאחר אלפי פגישות וניתוח תיקים ללקוחות- אנחנו בעד הפסגה גילינו לא פעם תכנון פנסיוני לא נכון שהתבסס ברובו על קופת גמל מכורח ההיסטוריה.

ישנו צורך של בניתוח מעמיק לבעלי קופות הגמל והמסלקה הפנסיונית המהווה פלטפורמה פנטסטית לניתוח התיק.